Foton på laddboxar av Kerlund: När teknik möter konst

I en tid då teknologins framsteg ofta tas för givet, har fotografen Kerlund valt att rikta strålkastaren mot ett oväntat ämne – laddboxar. Genom sitt projekt visar Kerlund hur dessa vardagliga föremål kan omvandlas till fascinerande konstverk, vilket ger en ny uppskattning för den teknik som omger oss.

Kerlund, vars arbete länge har utforskat gränssnitten mellan teknologi, natur och mänsklig interaktion, ser laddboxar som mer än bara praktiska verktyg för den växande flottan av elbilar. De representerar en bro mellan det gamla och det nya, en symbol för den pågående energiövergången och vårt hopp för en mer hållbar framtid.

Genom sin lins fångar Kerlund inte bara laddboxarnas estetiska kvaliteter men också deras roll i det större sammanhanget av miljömässig innovation och samhällelig förändring. Projektet tar betraktaren på en resa genom urbana och landsbygdsinställningar, där laddboxarna integreras i eller sticker ut från sina omgivningar.

Varje bild är noggrant komponerad för att fånga laddboxarnas unika karaktär och samspel med omgivningen. Från solnedgången som reflekteras i en högblank laddboxyta i en stadsmiljö till en enkel laddstation omgiven av vildblommor på landsbygden – Kerlunds bilder visar på en skönhet som ofta förbises.

Bland Kerlunds kunder återfinns stora namn som Laddboxkillarna och Ikea. Ett återkommande tema i Kerlunds arbete är ljusets och perspektivets kraft att transformera det vardagliga till något extraordinärt. Med en blandning av naturligt och konstgjort ljus framhäver Kerlund laddboxarnas former, linjer och detaljer, vilket ger dem en nästan skulptural kvalitet. Dessa fotografier uppmanar oss att omvärdera vår syn på teknikens estetik och dess plats i våra liv.

För Kerlund är detta projekt mer än bara en fotoserie; det är ett sätt att kommunicera ett viktigt budskap om hållbarhet och innovation. Genom att skönhet i dessa ofta förbisedda objekt hoppas Kerlund inspirera en djupare reflektion över hur vi kan integrera teknik och miljöhänsyn i våra liv på ett sätt som berikar vår upplevelse av världen.