Vad Betyder Färgdjup?

Om en bild lagras elektroniskt uppstår alltid frågan hur mycket information som ska sparas. Å ena sidan vill man inte sänka kvaliteten, men å andra sidan vill man spara lagringsutrymme. Färgdjupet, även känt som bitdjupet, är ett bra sätt att uttrycka hur många färger som lagras.

Biten beskriver den minsta möjliga information som en dator kan bearbeta, vanligtvis på tal om en distinktion mellan tillstånden 0 och 1. En bild med ett bitdjup på 1 har exakt två färger och kallas vanligtvis monokrom. Färgdjupet anges vanligtvis för de enskilda pixlarna. Här måste dock en distinktion göras om vi talar om bitdjupet för pixeln eller bitdjupet för dess färgkanaler.

Färgvärdet för en pixel består alltid av tre färger som läggs ihop och ger pixeln dess faktiska färg. När det gäller elektroniska bilder är dessa primärfärgerna röd, grön och blå. Om var och en av dessa primärfärger har ett färgdjup på till exempel 8 bitar, resulterar detta i ett färgdjup på 24 bitar för varje pixel i bilden. I det här fallet kunde varje pixel rita på en palett med drygt 16,7 miljoner färger. Detta realistiska exempel gör det också tydligt att detta djup nästan aldrig utnyttjas fullt ut i praktiken. De flesta bilder använder naturligtvis mycket färre färger än de skulle ha tillgängliga. Men för att kunna återge kontraster och subtila skillnader korrekt är ett högt färgdjup ändå användbart.

Ett färgdjup på 24 bitar per pixel har etablerat sig som standard inom många användningsområden. Detta är också en bra guide eftersom den nära approximerar det färgspektrum som det mänskliga ögat kan urskilja. Forskare antar att det finns cirka 10 miljoner färger här, så de täcks definitivt av de 16,7 miljonerna. Med ett bitdjup på 8 bitar märker man fula färgövergångar, som oftast visar sig som mönster som får bilden att se konstgjord ut. En bild som lagras på 16 bitar har vanligtvis få problem, bara att förlora några detaljer som är svåra för det mänskliga ögat att uppfatta. Att spara en bild med mer än 24 bitar per pixel är bara meningsfullt om den ska bearbetas senare. Det är knappast någon skillnad för tittaren, vilket gör att lagringsutrymme slösats bort i onödan om det bara handlar om att presentera det på ett tilltalande sätt.

Lämna ett svar